Mirilla de las Letras"Mirilla de las Letras"
Edición del Taller Arte y Letras de Artistas y Escritores con Discapacidad. Buenos Aires, 2017. 
https://drive.google.com/open?id=0B9nxrg-TqBQPeFFLQl9ZWlZReEU

Antología. Audiolibro.
Desarrollo y créditos - ad honorem: Edgardo González
Producciones Edgardus Audiomanías
https://drive.google.com/open?id=0B9nxrg-TqBQPTEVGYm92OW1NN2M

Indice por autor

Úrsula Buzio:
- Más allá del amor  
https://drive.google.com/open?id=0B9nxrg-TqBQPYjBrMGhBTUhzTms
- Cómo fue que aprendí a leer
https://drive.google.com/open?id=0B9nxrg-TqBQPcnVDZWpCNHQ4dGc
- En tonos de amarillo  
https://drive.google.com/open?id=0B9nxrg-TqBQPMXJ5MktLZHhQQ00
- En la Magdalena
https://drive.google.com/open?id=0B9nxrg-TqBQPWGRFZXVVOVNYVEU

María Luisa Cejas:
- Congoja de una madre universal
https://drive.google.com/open?id=0B9nxrg-TqBQPcXY1MGEwYkk5MzA
- A un corazón inconmovible
https://drive.google.com/open?id=0B9nxrg-TqBQPQ3N1TFpRai1uQkU
- Búsquedas y encuentros
https://drive.google.com/open?id=0B9nxrg-TqBQPVW80TEVLcmJaU0k
- Cuando sepa tu nombre
https://drive.google.com/open?id=0B9nxrg-TqBQPTDRwVTFGMjFsajQ

Carmen Custo:
- Siembra
https://drive.google.com/open?id=0B9nxrg-TqBQPeExJbHFYem5Jd2M
- Tributo, una historia real
https://drive.google.com/open?id=0B9nxrg-TqBQPbjg5bFlERlQyQVk
- Soledad
https://drive.google.com/open?id=0B9nxrg-TqBQPYlktQWpBRVkta0U
- Rayo de sol
https://drive.google.com/open?id=0B9nxrg-TqBQPbHg0SHdiSDl2elE

Manuel Enríquez Turiño:
- Un recuerdo a ritmo de tango
https://drive.google.com/open?id=0B9nxrg-TqBQPSUgtNU9UV2Nabm8
- El gafe del Café Gijón
https://drive.google.com/open?id=0B9nxrg-TqBQPa2x5eG8xdGl4Q1E
- El cocinero de Lhardy
https://drive.google.com/open?id=0B9nxrg-TqBQPX0VlbVhpMklZQ0U
- Vieja dama, la Tierra
https://drive.google.com/open?id=0B9nxrg-TqBQPM21TQzJVVmh5TDQ

Renée Escape:
- Dónde está mi hija
https://drive.google.com/open?id=0B9nxrg-TqBQPaW5LZUJseXo3TnM
- El Jarillal
https://drive.google.com/open?id=0B9nxrg-TqBQPMUExVHNITS1mSlE
- La higuera
https://drive.google.com/open?id=0B9nxrg-TqBQPNlg1TU9MSkRmUVk
- El verano de Yolanda
https://drive.google.com/open?id=0B9nxrg-TqBQPN3A2dFQ1T24zcW8

Gabriela Giurlani:
- La paz
https://drive.google.com/open?id=0B9nxrg-TqBQPbVlFVTRKZklqRG8
- Espiritual
https://drive.google.com/open?id=0B9nxrg-TqBQPeW90Uy1ZNXJ4NlE
- Justicia
https://drive.google.com/open?id=0B9nxrg-TqBQPUzBmRUJfWGRrNDg
- Troya (acerca de la discapacidad)
https://drive.google.com/open?id=0B9nxrg-TqBQPbTlXOHkwaEEtUkE

Edgardo González:
- Secreto en el jardín
https://drive.google.com/open?id=0B9nxrg-TqBQPTFF0VWJXVUtNdFk
- Viejo riel
https://drive.google.com/open?id=0B9nxrg-TqBQPZ2RwSTFPa0hyMmM
- Campanas de Esperanza
https://drive.google.com/open?id=0B9nxrg-TqBQPcHFMY0pTX1Z4b0U
- Vagos en la costa
https://drive.google.com/open?id=0B9nxrg-TqBQPYWxBUG0yUXktMGs

Omar González:
- El Rey Bathaú
https://drive.google.com/open?id=0B9nxrg-TqBQPMnpneGo1U2JPWGc
- Un perfecto desconocido
https://drive.google.com/open?id=0B9nxrg-TqBQPaDFGenZubVY3QlE
- Como si nada
https://drive.google.com/open?id=0B9nxrg-TqBQPOE1ZWElBdzNQblU
- A usted:
https://drive.google.com/open?id=0B9nxrg-TqBQPcTBRS2F6bHMyV0E